Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16
e-mail: mielec3@diecezja.tarnow.pl

tel.:  + 17 585 21 77 lub +17 582 70 13

siostry Służebnice Ducha Świętego

„NIECH ŻYJE ŚWIĘTY, TRÓJJEDYNY BÓG W SERCACH NASZYCH I W SERCACH WSZYSTKICH LUDZI.”
św. Arnold Janssen

 

Jesteśmy posłane, aby miłość Ojca rozlaną przez Ducha Świętego w naszych sercach przekazywać ludziom na wzór Chrystusa. Przyszedł On po to, aby służyć: nauczał, uzdrawiał, pojednywał, okazywał miłosierdzie i litość, a w końcu wydał się za nas na śmierć. Nasza miłość do ludzi powinna odzwierciedlać miłość Chrystusa i Jego troskę o zbawienie dusz. Powinnyśmy się starać o jej wzrost i dojrzałość w nas, abyśmy coraz bardziej stawały się wszystkim dla wszystkich. 

Od 1985 roku w Parafii Ducha Świętego w Mielcu posługują Siostry ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. (łac.: Congregatio Missionalis Servarum Spiritus Sancti - SSpS)

Bóg powołał nas, abyśmy były służebnicami Jego Miłości. Ożywione wiarą, codziennie na nowo odpowiadamy na to wezwanie. Im bardziej wzrasta nasza osobista wiara i staje się fundamentem naszego życia, tym bardziej Bóg może przez nas wzbudzać i pogłębiać wiarę w innych. Z radością i wdzięcznością cenimy własne powołanie zakonno-misyjne i wiernie w nim trwamy, jakkolwiek niezrozumiałe byłyby dla nas drogi Pana.

Podstawą i celem naszego Zgromadzenia jest posługa misjonarska. Każdą z naszych prac, mimo ich różnorodności, służymy misyjnemu posłannictwu Kościoła. W zażyłej jedności z Panem i pod kierownictwem Ducha Świętego spełniamy swą misjonarską posługę.

 

Obecnie wspólnota w Mielcu liczy obecnie cztery siostry: 

s. Dominika, Renata Jasińska
Pełni funkcję przełożonej. Od września 2016 r. katechizuje w Szkole Podstawowej nr 9 i Przedszkolu nr 8 "Artystyczna Ósemeczka". Prowadzi Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. 

s. Luiza, Elżbieta Żaczek
Posługuje jako zakrystianka w kościele pw. Ducha Świętego.

s. Barbara Pach
Pracuje w kancelarii parafialnej i uczy religii w Szkole Podstawowej nr 8 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 9 od roku 2010.  Zajmuje się formacją dziewczynek w Dziewczęcej Służbie Maryjnej.

s. Marta Poświatowska
Od września 2020 r. jest odpowiedzialna za parafialną Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą. Prowadzi scholę dziecięcą.

 Jako wspólnota zakonna dzień rozpoczynamy od jutrzni w naszej kaplicy i Mszy Świętej w kościele parafialnym. Wspólnie odmawiamy również nieszpory lub uczestniczymy w nabożeństwach parafialnych. Każda siostra w ciągu dnia, poza swoją pracą, przeznacza odpowiednią ilość czasu na modlitwę indywidualną, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Raz w tygodniu wspólnie dzielimy się Słowem Bożym. Obecność Najświętszego Sakramentu w naszej domowej kaplicy daje okazję do pogłębienia ducha modlitwy i umocnienia osobistej relacji z Jezusem. Styl życia naszej wspólnoty jest świadectwem przynależności do Chrystusa i wyrazem życia radami ewangelicznymi w duchu misyjnym. 

Panie, obudź w każdym, kto należy do Twego Kościoła, silny zapał misjonarski, by głosić Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie poznali i tym, którzy przestali wierzy. Spraw, by było wiele powołań i podtrzymuj Twą łaską misjonarki i misjonarzy w dziele ewangelizacji. Pozwól, by każdy z nas poczuł się odpowiedzialny za misje, a przede wszystkim, by zrozumiał, że naszym pierwszym obowiązkiem w szerzeniu wiary jest prawdziwie chrześcijańskie życie. Amen.

 

Kontakt:
Siostry Misyjne
Parafia pw. Ducha Świętego
ul. Pisarka 16, 39-300 Mielec
tel. (17) 5827 829 

www.siostrymisyjne.pl