Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16
e-mail: mielec3@diecezja.tarnow.pl

tel.:  + 17 585 21 77 lub +17 582 70 13

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza

swietlica.parafialna 07Świetlica przy naszej parafii działa w Katolickim Ośrodku Kultury "Tchnienie" od 2004 roku. Jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym potrzebujących wszechstronnej pomocy.

Zajęcia Świetlicy odbywają się przez cały rok zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Wychowankowie korzystają ze świetlicy bezpłatnie. W ramach zajęć dzieci korzystają z codziennych posiłków. Dyrektorem Katolickiego Ośrodka Kultury "Tchnienie" jest ks. Janusz Urbaniak, natomiast wychowawcą świetlicy jest s. Marta Poświatowska, SSpS.


Świetlica w roku szkolnym czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00.
W ferie zimowe oraz wakacje w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zapisy do świetlicy dokonywane są za pośrednictwem wniosku, który należy pobrać ze strony wraz z regulaminem, bądź poprosić o jego wydanie w świetlicy. Wypełniony wniosek wraz z podpisanym regulaminem przez rodziców lub opiekunów prawnych, należy złożyć do dyrektora Katolickiego Ośrodka Kultury, bądź do wychowawcy. Nabór do świetlicy dokonywany jest trzykrotnie: przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, przed wakacjami i feriami zimowymi. Zapisów można dokonywać również w ciągu całego roku.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Kontakt:
s. Marta Poświatowska
tel. 17 582-78-29 lub 724 090 120
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

swietlica.parafialna 01 swietlica.parafialna 02 swietlica.parafialna 03 swietlica.parafialna 04
swietlica.parafialna 05 swietlica.parafialna 06 swietlica.parafialna 08 swietlica.parafialna 09

Zadania świetlicy:

 • pomoc w nauce oraz fachowa opieka wychowawczo-pedagogiczna po zajęciach szkolnych,
 • wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i wychowawczych,
 • organizacja czasu wolnego,
 • pomoc w rozwoju zainteresowań, uzdolnień, pasji i umiejętności praktycznych,
 • stwarzanie odpowiednich warunków uwzględniających ochronę zdrowia oraz wielowymiarowy rozwój dziecka,
 • profilaktyka uzależnień oraz przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,
 • kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych,
 • zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
 • pomoc socjalna (dożywianie oraz rzeczy materialne dla dzieci z rodzin najuboższych), indywidualna, w tym specjalistyczna,
 • wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji oraz utrzymywanie kontaktu z instytucjami społecznymi.

Świetlica realizuje niniejsze zadania poprzez:

 • Oddziaływania dydaktyczne, profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne,
 • Zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, rekreacyjne, fotograficzne, filmowe,
 • Pomoc specjalistyczną (psychologiczną, reedukacyjną, itp.)
 • Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego oraz wycieczek turystyczno-rekreacyjnych,
 • Nawiązywanie współpracy z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, policją, poradniami specjalistycznymi i parafią.