Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16
e-mail: mielec3@diecezja.tarnow.pl

tel.:  + 17 585 21 77 lub +17 582 70 13

VI Tydzień Zwykły

14 lutego - Święto świętych Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy

02.14 sw.Cyryl.i.MetodyCyryl (827-869; imię chrzcielne Konstantyn) oraz jego starszy brat Metody (815-885; imię chrzcielne Michał) byli Grekami pochodzącymi z Tesalonik. W Konstantynopolu otrzymali gruntowne wykształcenie. Razem udali się na Morawy, aby tam głosić Ewangelię. Przygotowali teksty liturgiczne w języku słowiańskim, spisując je alfabetem zwanym później cyrylicą.

Cyryl zmarł 14 lutego 869 roku w Rzymie, dokąd obaj zostali wezwani, Metody zaś, otrzymawszy święcenia biskupie, udał się do Panonii (dzisiejsze Węgry), gdzie niestrudzenie głosił Ewangelię. Wiele wycierpiał od zazdrosnych przeciwników, cieszył się jednak poparciem papieży. Zmarł 6 kwietnia 885 roku w Welehradzie na Morawach.

Papież św. Jan Paweł II w 1980 roku ogłosił śś. Cyryla i Metodego patronami Europy.

Boże, Ty przez świętych braci, Cyryla i Metodego, doprowadziłeś narody słowiańskie do światła Ewangelii, otwórz nasze serca na zrozumienie Twojego słowa i uczyń z nas lud zjednoczony w wyznawaniu prawdziwej wiary.