Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16
e-mail: mielec3@diecezja.tarnow.pl

tel.:  + 17 585 21 77 lub +17 582 70 13

IV Tydzień Zwykły

31 stycznia - Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

01.31 sw.Jan.BoskoJan Bosko urodził się w roku 1815 we Włoszech pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu biednych chłopców. Założył Zgromadzenie, kórego głównym charyzmatem jest praca z dziećmi i młodzieżą.

Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w 1888 roku.

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością,
starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. 

 

2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego

Msze Święte z poświęceniem gromnic o godz. 6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 15.30, 17.00 i 19.00.  W Bursie Msza Święta o godz. 18.00. Gromnice będzie można nabyć przed Msza Świętą.


02.02_Ofiarow.Panskie.jpgJest dla jedno z najstarszych świątecznych kościelnych. W Jerozolimie obchodzone było od IV w. Ciekawy jest fakt, że w ciągu wieków nazwana święta kilkakrotnie zmieniała. Chrześcijanie wschodni przeżywali je jako Spotkanie Pańskie. Tę nazwę prawosławni stosują do dziś. W X wieku zaczęto podkreślać maryjny charakter święta, które przeżywano jako Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny. Od czasów średniowiecza święto zaliczane było do obowiązkowych i uroczyście odprawianych świąt maryjnych.

Po Soborze Watykańskim II, w nowym kalendarzu liturgicznym, późniejszem w 1969 r. przywrócono temu świętość pierwsza nazwa Ofiarowanie Pańskie, zwracając tym samym uwagę na jego charakter chrystologiczny. Głównym tematem, który w dniu tego święta pojawia się w całej liturgii (łącznie z poświęceniem gromnic i procesją ze świecami), jest światło. Światło zapalonej świecy symbolizuje Chrystusa, o którym Symeon powiedział: "światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego, Izraela".

W polskiej tradycji Święto Ofiarowania Pańskiego często określa się mianem święta Matki Bożej Gromnicznej. W tym czasie niesiemy do kościoła gromnice. Nazwa świecy wywodzi się od słowa "grom". Dawniej, podczas burzy często można było zobaczyć w oknach domów zapaloną gromnicę. Za przyczyną Matki Bożej modlono się nie tylko o oddalenie piorunów, ale także o obronę przed wszelkim złem - o oddalenie "gromów" duchowych.

Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Jednorodzony Syn, który przyjął nasze ludzkie ciało, został w dniu dzisiejszym przedstawiony w świątyni, pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z czystymi sercami.