Parafia pw. Ducha Świętego w Mielcu

ul. Pisarka 16
e-mail: mielec3@diecezja.tarnow.pl

tel.:  + 17 585 21 77 lub +17 582 70 13

Z ogłoszeń duszpasterskich

W przyszły poniedziałek (10 października) chcemy w naszej parafii zorganizować tzw. Podzielnik - czyli przestrzeń wymiany i dzielenia się konkretnymi rzeczami - np. ubraniami, sprzętem codziennego użytku i in. Ważne, aby rzeczy te były sprawne i dobrej jakości - przynosimy takie, których nie używamy, a możemy wziąć te, które nam się przydadzą. /np. ekspres do kawy, naczynia, sprzęt RTV/.

Zachęcamy parafian do udziału w inicjatywie i pomoc przy organizacji - osoby chętne do organizacji tego wydarzenia prosimy o zgłoszenie się na spotkanie we wtorek (4 października) po Mszy Świętej wieczornej do KOK-u.

10.xx rozaniec"Zawitaj Królowo różańca świętego..."


W październiku modlitwa różańcowa jest odmawiana

w naszym kościele w dni powszednie o godz. 17.30 (potem Msza Święta),
w niedziele o godz. 16.30.

W Bursie różaniec - w dni powszednie o godz. 17.00,
w niedziele po mszy o godz. 8.00.


Święty Jan Paweł II, papież powiedział o Różańcu, że jest skarbem, który należy odkryć. Zapraszamy wszystkich parafian do odkrywania tego skarbu.


KRÓTKA HISTORIA RÓŻAŃCA
Już w pierwszych wiekach chrześcijanie chwalili Boga, powtarzając różne modlitwy. Początkowo była to głównie Modlitwa Pańska. Ponieważ kult Najświętszej Maryi Panny, był od pierwszych wieków bardzo żywy, zaczęto poszukiwać modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Najpierw było to samo pozdrowienie Archanioła Gabriela, później dodano słowa wypowiedziane przez św. Elżbietę. Obecną formę modlitwy „Zdrowaś Maryjo” zatwierdził papież Pius V w 1566 roku.

Za ojca Różańca uważa się św. Dominika (1172-1221), któremu miała objawić się Maryja i przekazać modlitwę różańcową, której forma jednak była nieco inna niż obecnie. Ostatecznie dominikanin Alanus de la Roche (XV w.) ustalił liczbę 150 „Zdrowaś Mario” (tak jak 150 psalmów) przeplatanych Modlitwą Pańską.

Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej na dzień 7 października, jako podziękowanie za pomoc Matki Bożej w zwycięstwie nad Turkami w bitwie pod Lepanto w 1571 roku. Od 1885 roku papież Leon XIII polecił odmawiać Różaniec przez cały miesiąc październik.

Od 2002 roku mamy cztery części różańca:  

I. TAJEMNICE RADOSNE (poniedziałki i soboty)

   1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
   2. Nawiedzenie Św. Elżbiety
   3. Narodzenie Pana Jezusa
   4. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni
   5. Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA (czwartki)

   1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
   2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej
   3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
   4. Przemienienie na Górze Tabor
   5. Ustanowienie Eucharystii

   

III. TAJEMNICE BOLESNE (wtorki i piątki) 

  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
   2. Biczowanie Pana Jezusa
   3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
   4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
   5. Śmierć Pana Jezusa

 IV. TAJEMNICE CHWALEBNE (środy i niedziele)

   1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
   2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
   3. Zesłanie Ducha Świętego
   4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
   5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

2022. neokatechumenat